تأثیر خلق اقیانوس‌های آبی

استراتژی اقیانوس آبی

در پژوهش خود، میزان تأثیر اقیانوس‌های آبی را بر رشد شرکت از دو جنبه درآمد و سود در مطالعه‌ی ۱۰۸ شرکت بررسی کردیم (شکل ۱-۱). در این مطالعه دریافتیم که ۸۶ درصد این شرکت‌ها درون اقیانوس قرمز فضای بازار فعلی به وجود آمده‌اند که از این تعداد ۶۲ درصد از درآمد کل و ۳۹ درصد از سود کل را تشکیل می‌دادند. بقیه، یعنی ۱۴ درصد در تلاش بودند تا اقیانوس‌های آبی را خلق کنند. این شرکت‌ها ۳۴ درصد از درآمد کل و ۶۱ درصد از سود کل را تشکیل می‌دادند. با توجه به راه‌اندازی کسب‌وکار در کل سرمایه‌ای که برای خلق اقیانوس‌های آبی و قرمز (صرف‌نظر از درآمد و سود حاصل) صرف می‌شود، مزایای خلق اقیانوس‌های آبی مشهود بود. گر چه ما داده‌های مربوط به نرخ موفقیت راه‌اندازی اقیانوس قرمز و آبی را نداشتیم، اما تفاوت‌های عملکرد کلی هر دو استراتژی را مشخص کردیم.

برگرفته از کتاب استراتژی اقیانوس آبی، نوشته دبلیو. چان کیم و رنه مابورن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *