استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

استراتژی اقیانوس آبی

نویسندگان : دبلیو چان کیم Kim, W. Chan و رنه مابورن Mauborgne, Renee

مترجمان : مجید گلپایگانی – شهناز پیروزفر

انتشارات: مهر امیرالمؤمنین

چاپ دوم: بهار 1388 – قیمت 5000 تومان

تعداد صفحات: 262

 

فهرست مطالب

 

مقدمه مترجمین

مقدمه نویسندگان

 

بخش اول: استراتژی اقیانوس آبی

فصل اول: خلق اقیانوس‌های آبی

– خلق اقیانوس‌های آبی

– فضای بازار جدید

– ادامه خلق اقیانوس‌های آبی

– تأثیر / ضرورت خلق اقیانوس‌های آبی

فصل دوم: چارچوب‌ها و ابزارهای تحلیلی

 

بخش دوم: تدوین استراتژی اقیانوس آبی

فصل سوم: مرزهای بازار را بازسازی کنید

فصل چهارم: بر تصویر کلان تمرکز کنید نه اعداد

فصل پنجم: به فراتر از تقاضای موجود فکر کنید

فصل ششم: توالی استراتژیک را درست انتخاب کنید

 

بخش سوم: اجرای استراتژی اقیانوس آبی

فصل هفتم: بر موانع کلیدی سازمانی غلبه کنید

فصل هشتم: استراتژی را اجرایی کنید

فصل نهم: نتیجه‌گیری: پایداری و تجدید استراتژی اقیانوس آبی

 

پیوست‌ها

پیوست الف

پیوست ب

پیوست پ

 

معرفی نویسندگان

معرفی مترجمین

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *