بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

 

بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

تنها و بزرگترین مشکل در رابطه، توهم این است که ارتباط، صورت گرفته است.

جرج برنارد شاو

The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place.

communication: ارتباط، رابطه
illusion: وهم، خیال
take place: صورت گرفتن، انجام شدن

جهانی که در آن زندگی می کنیم مانند زنجیره ای نامرئی همه اجزاء را به هم مرتبط کرده است.
انسان به عنوان فرمانروای مطلق کره زمین، از ابتدای تاریخ به دنبال برقراری ارتباط بوده است.
ارتباط با جهان بیرون از خویش.
مهمترین ارتباطی که افراد خواه ناخواه با آن مواجه می شوند، ارتباط با دیگران است.
بخش بزرگی از آرامش یا عدم آرامش ما به کیفیت و تعداد روابطی که داریم بستگی دارد.

هر رابطه از جایی شروع می شود. خانواده، محل تحصیل، محل کار و …
به عقیده برناردشاو، بزرگترین مشکل رابطه، خیال و تصور شکل گرفتن رابطه است.
اگر کمی دقت کنیم به این نکته ظریف بیشتر پی می بریم.

خیلی از ما با کمترین مدت زمان آشنایی و تنها بعد از یک سلام و احوالپرسی گرم، احساس صمیمیت می کنیم.
در حالی که این رابطه، تازه در حال شکل گرفتن است.
هنوز شناختی از یکدیگر نداریم که بتواند منجر به صمیمیت شود.

بیایید به این مثال کمی فکر کنیم و آن را با رابطه مقایسه کنیم:
وقتی یک وسیله جدید می خریم، در روزهای اول با احتیاط بیشتری از آن استفاده می کنیم.
خیلی از کارکردهای آن را نمی دانیم و اگر دفترچه راهنما یا سایتی داشته باشد، به مطالعه آنها بپردازیم.
به مرور زمان با کارکرد آن آشنا می شویم و تسلط از آن استفاده می نماییم.
تا جایی که اگر این وسیله آسیبی ببیند، ممکن است بتوانیم علت آسیب را تشخیص داده و آن را برطرف کنیم.

اما افراد زیادی در مورد روابط بین فردی می خواهند به سرعت وارد مراحل پیشرفته رابطه شوند.
علت این خواسته (برخورداری از روابط پیشرفته و صمیمانه بین فردی) هر چه باشد، موضوع بحث ما نیست.
برای داشتن رابطه سالم و پایدار، باید هر چه بیشتر به شناخت دست پیدا کنیم.
هم شناخت خود و نیازها و خواسته های خودمان از هر سطح و نوع رابطه را بشناسیم.
همچنین طرف مقابل و خواسته های او را مورد سنجش و شناخت قرار دهیم.

توهم شکل گیری رابطه در اولین برخورد و در اوایل رابطه، می تواند بهترین روابط را از ما سلب کند.
بنابراین با یک خودکنترلی و خودانضباطی، برای ساختن و نگهداشتن روابطمان تلاش کنیم.
برای داشتن رابطه ارزشمند باید صبور بود و به شناختی نسبی رسید.

 

به کانال تلگرام مدیرها بپیوندید: https://telegram.me/modirha

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *