جک: سخنی از درون دل – فهرست

جک: سخنی از درون دل – فهرست

مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

جک: سخنی از درون دل

نویسنده: جک ولش Welch, Jack

مترجم: دکتر محمدعلی طوسی

انتشارات: سازمان مدیریت صنعتی

چاپ دوم: 84 – قیمت : 4200 تومان

تعداد صفحات: 469 صفحه

 

فهرست مندرجات

 

مقدمه ناشر

سخن نویسنده

پیش گفتار

بخش اول – سالهای نخستین

 

بخش دوم – پدید آوردن یک فلسفه

 • فصل هفتم – برخورد با واقعیت و «سازگاری ظاهری»
 • فصل هشتم – آرزوی بلند
 • فصل نهم – سالهای نوترونی
 • فصل دهم – معامله ار سی ای
 • فصل یازدهم – کارخانه آدم سازی
 • فصل دوازدهم – نوسازی کروتون ویل برای نوسازی جنرال الکتریک
 • فصل سیزدهم – بی مرزی: اندیشه ها را به خط پایین ببریم
 • فصل چهاردهم – شیرجه های ژرف

 

بخش سوم – فرازها و نشیب ها

 • فصل پانزدهم – بخش سرمایه گذاری جنرال الکتریک: گردونه رشد
 • فصل شانزدهم – چه زمانی باید جنگید، چه زمانی باید به کسب و کاری پایان داد

 

بخش چهارم – دگرگون کنندگان بازی

 • فصل هفدهم – جهانی شدن
 • فصل هجدهم – خدمات در حال رشد
 • فصل نوزدهم – شش سیگما و فراسوی آن
 • فصل بیستم – بازرگانی الکترونیکی

 

بخش پنجم – نگاه به پس، نگاه به پیش

 • فصل بیست و یکم – آقای ولش، به خانه خود برگرد
 • فصل بیست و دوم – مدیر ارشد اجرایی به چه معنی است
 • فصل بیست و سوم – رییس تازه

 

سخن پایانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *