درس‌های درست اندیشیدن

درس‌های درست اندیشیدن

درس‌های درست اندیشیدن

درس‌های درست اندیشیدن

نویسنده: ادوارد دو بونو Dw Bono, Edward

مترجم: ملک دخت قاسمی نیک منش

انتشارات: اختران

چاپ اول: 84 – قیمت: 2200 تومان

تعداد صفحات: 248 صفحه

 

فهرست

یادداشت نویسنده

 

فصل اول تفکر به عنوان یک مهارت

 • دام هوش
 • عمل
 • آموزش و پرورش
 • تفکر انتقادی
 • ادراک
 • روش ابزاری

 

فصل دوم م م ج

 • م – نکات مثبت
 • م – نکات منفی
 • ج – نکات جالب
 • تفکیک تفاوت‌ها
 • جالب
 • کاربرد «م م ج»
 • دو مرحله
 • عمل

 

فصل سوم گزینه‌ها

 • گزینه‌های ساده
 • گزینه‌های مشکل‌تر
 • مشکل واقعی
 • فراسوی کفایت
 • «گ م الف» (گما)
 • توضیح
 • فرضیه
 • ادراک
 • مسائل
 • بازنگری
 • طراحی
 • تصمیم‌گیری
 • راهکار
 • پیش‌بینی
 • سهولت در گزینش
 • گزینه‌ها و خلاقیت

 

فصل چهارم ادراک و الگوها

 • ادراک
 • قطع مسیر
 • الگوسازی
 • چگونگی شکل‌گیری الگوها
 • کاربرد الگوها
 • شناخت
 • دریافت غلط
 • جداسازی
 • دسته‌بندی
 • تحلیل و بررسی
 • آگاهی
 • هنر
 • تمرین

 

فصل پنجم تفکر جانبی

 • تغییر الگوها
 • شوخی
 • بازنگری و شناخت
 • خلاقیت و تفکر جانبی
 • تفکر جانبی به‌مثابه‌ی یک فرایند
 • داوری و انگیزه
 • واژه‌ی «پی»
 • روش ساختن جای پا
 • روش گریز
 • روش انگیزش اتفاقی
 • کاربرد عمومی تفکر جانبی
 • منطق تفکر جانبی

 

فصل ششم اطلاعات و تفکر

 • مهارت‌های عملی
 • بررسی تجارب
 • «ب هـ ع» (بررسی همه عوامل)
 • «ن پ» (نتیجه و پیامد)
 • خوب خواندن و خوب گوش کردن
 • منطق
 • کسب اطلاعات بیشتر
 • پرسش
 • آزمایش
 • گزینش اطلاعات
 • گزینش اطلاعات به دست آمده و اطلاعات به دست نیامده
 • دو کاربرد

 

فصل هفتم سایر مردم

 • طراحی خلاق
 • «ب هـ د» (بررسی هر دو طرف)
 • «م م ب»
 • حباب‌های منطق
 • «ن د» (نظر دیگران)
 • طرح سازنده
 • مذاکره
 • ارتباط

 

فصل هشتم عواطف و ارزش‌ها

 • احساسات غریزی و افکار
 • مثلث عواطف
 • احساسات متغیر
 • ارزش‌ها
 • ارزش‌های والا و ارزش‌های ناچیز
 • واژه‌های سرشار از ارزش
 • آگاهی

 

فصل نهم تصمیم‌گیری

 • تصمیم از پیش ساخته
 • ایجاد راه حل
 • ارزش‌ها و اولویت‌ها
 • روش تاس انداختن
 • روش راه حل آسان
 • روش توضیحی
 • روش قضیه‌ی حمار
 • روش راه حل مطلوب
 • روش بهترین جایگاه
 • روش «اگر …، آن وقت چه»
 • روش ماتریسی ساده
 • روش ماتریسی کامل
 • روش تنبلی
 • تصمیم‌گیری غیر قالبی
 • تأکید در تناسب
 • آینده

 

فصل دهم تفکر و عمل

 • مهارت‌های عملی
 • سه روش انجام امور
 • هدف‌گذاری
 • «خ م هـ»
 • هدف‌ها
 • استراتژی و تاکتیک
 • راهکارها
 • «اگر این نشد، آن»
 • برنامه‌ریزی
 • زمینه
 • مردم
 • خطرها
 • محدودیت‌ها
 • منابع
 • آینده
 • کسب‌وکار و زندگی روزمره

 

فصل یازدهم تفکر سنجیده

 • سنجیدگی
 • تمرکز
 • اعتماد
 • لذت بخشی
 • خودپنداری
 • نظم زمانی
 • برداشت محصول فکری
 • تفکر درباره‌ی تفکر
 • ساختار «هـ ب ن»
 • پنج دقیقه تفکر
 • نشاط فکری یعنی یافتن مسئله و حل آن
 • «هـ ب ن» نمادین
 • «هـ و ر گ ع»
 • «هـ و ر گ ع» نمادین
 • «هـ ب ن» – «هـ و ر گ ع»
 • تمرین سنجیده‌ی تفکر
 • باشگاه تفکر
 • مهارت‌های کلی تفکر
 • منظم و نامنظم

 

خلاصه

تشکیل باشگاه تفکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *