راهکار و چاره جویی هنری فورد

راهکار و چاره جویی هنری فورد

راهکار و چاره جویی هنری فورد

راهکار و چاره جویی هنری فورد

به دنبال یافتن اشکال نباشید، راه حل را پیدا کنید.

هنری فورد

Don’t find fault, find a remedy.

fault: نقص، اشتباه، تقصیر
remedy: چاره، درمان

ادوارد دوبونو در کتاب «شش کلاه تفکر» کلاه مشکی را کلاه انتقاد می نامد.
یکی از خصوصیت های ذهن آدمی پیدا کردن نقص در هر پدیده می باشد.
این خصوصیت از شک که پایه و اساس تفکر هست، ریشه می گیرد.این شک و پیدا کردن نواقص و اشکالات بوده است که بسیاری پیشرفت ها را برای بشر رقم زده است.

اما نکته این است که پیدا کردن اشکال به تنهایی راهگشا نیست.
بلکه باید برای هر اشکالی راه حل یا راه چاره ای اندیشید.
چه بسا اگر نقص مانند صورت مسئله باشد، راه حل حکم پاسخ و جواب مسئله را دارد و همیشه نمره را به پاسخ می دهند.

در ادبیات حکیمانه فارسی مثلی وجود دارد که می گوید: «گل بی عیب (بی خار)، خداست.»
به عبارتی در هر پدیده ای قطعاً نقص و اشکال وجود دارد و تنها وجود خداوند است که منزه و مبرّی از هر نقصی هست.
همیشه افرادی به دنبال پیدا کردن راه حلی برای نیازهای انسان بوده اند.
با نگاهی به تاریخ متوجه می شویم که ایشان هستند که گوشه ای از تاریخ را رقم زده اند.

پیدا کردن راه حل به تفکر و دقت بیشتری نیاز دارد.
نقصی که وجود دارد و به چشم آمده، به راحتی بیان می شود.
ولی راه حل در بسیاری موارد ناپیدا هست و کشف و پیدا کردن آن به هیچ عنوان کار ساده ای نیست.
ذهن تنبل و راحت طلب انسان، عادت کرده است قسمت آسان مسئله را بیان کند: صورت مسئله

وقتی گوینده فقط مشکلات و نواقص چیزی را بیان می کند، کار او را غُر زدن یا نق زدن می نامند.
از نظر بسیاری از افراد، این رفتار (غُر زدن) متعلق به شخصیت بالغ و رشد یافته نیست.
افرادی که همواره در حال نق زدن و بهانه جویی هستند، متوقف شده اند و هیچ پیشرفتی ندارند.
اما افراد فرهیخته ای هم هستند که با پیدا شدن اشکال، به دنبال راهکار و چاره می روند.
هیچ کس به نق زن ها، متفکر نمی گوید اما بشریت پیشرفت خود را مدیون متفکرانی است که عمری را برای پیدا کردن راه حل صرف کرده اند.

بیایید به توصیه هنری فورد، مرد نوآور صنعت اتومبیل سازی، به دنبال پیدا کردن راه حل ها برویم.
خودمان را تربیت کنیم تا به جای نق زدن و دیدن مشکلات، جوینده راهکار و راه حل باشیم.
این مدل رفتاری منجر به نهادینه شدن مثبت اندیشی درون انسان می شود.
در حالی که به دنبال نقص ها بودن، هر روز به منفی بافی و منفی نگری بیشتر می انجامد.
منش جوینده راه کار در رویارویی با بزرگترین مشکلات، به دنبال پیدا کردن پیام و درس آن مسئله است.

 

به کانال تلگرام مدیرها بپیوندید: https://telegram.me/modirha

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *