ضرورت تفکر استراتژیک در شرایط امروز

ضرورت تفکر استراتژیک در شرایط امروز

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

در این شرایط درک محیط و پیش‌بینی روندهای اصلی آن با دشواری و خطای زیادی همراه است، ابزارها و متدولوژی‌های علمی آینده‌شناسی نیز اثربخشی خود را از دست می‌دهند و نظر خبرگان غیرقابل اتکا می‌شود: در یک نظرسنجی که در سال ۱۹۸۴ توسط نشریه اکونومیست از ۱۶ نفر شامل وزرای اقتصاد، دانشجویان هاروارد و رؤسای شرکت‌های چند ملیتی در مورد پیش‌بینی ده سال آینده صورت گرفت، بیش از ۶۰ درصد پیش‌بینی‌ها با خطا همراه بوده است! آنان با تمامی تخصص و تجربه خود نتوانسته بودند برآوردهای صحیحی از روند قیمت نفت، شاخص‌های اقتصادی سنگاپور در مقایسه با استرالیا و دیگر موارد سؤال را ارائه دهند. واقعیت این است که شرایط محیطی امروز پیش‌بینی و برآورد دقیق آینده را بسیار دشوار ساخته است و در این شرایط مکاتب کلاسیک استراتژی که بر مبنای پیش‌بینی روند آینده استوار است اثربخشی خود را از دست می‌دهد.

tafakkoreStrategic1

هنری مینتزبرگ (H. Mintzberg) با معرفی ده مکتب برای استراتژی تلاش کرد تا دسته‌بندی با معنایی را برای این رویکرد ارائه دهد. صرف‌نظر از اینکه این مکاتب تا چه حد دربرگیرنده گستره مفهومی و کاربردی استراتژی باشد، یک اندیشه ارزشمند در کار مینتزبرگ «پیشنهاد قابلیت درک محیط» به عنوان معیار اصلی دسته‌بندی مکاتب استراتژی است.

بر اساس این الگو به میزانی که محیط قابل‌درک‌تر و تغییرات آن قابل‌پیش‌بینی‌تر باشد، مکتب‌های فرایندی و تجویزی (نظیر برنامه‌ریزی استراتژیک) اثربخشی و کارایی بیشتری را ارائه می‌دهند ولی با پیچیده شدن روابط محیطی و بروز تغییرات جهشی و غیرخطی (مشابه شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم) رویکردهای ساده و تجویزی اثربخشی خود را از دست داده و به جای آن بهره‌گیری از رویکردهای توصیفی (نظیر تفکر استراتژیک) توصیه می‌شود. (نمودار ۳-۱)

tafakkoreStrategic

محیط ایده‌آل برنامه‌ریزی استراتژیک یک محیط پایدار، در تعادل و قابل فهم است، در حالی که محیط واقعی امروز هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را ندارد.

تفکر استراتژیک رویکرد مناسب برای خلق استراتژی در محیط کسب‌وکار امروز است. این رویکرد در شرایط رقابتی شدید، جایی که رفتار بازار غیرقابل پیش‌بینی است یک مزیت بی جایگزین به شمار می‌آید.

برگرفته از کتاب پنج فرمان برای تفکر استراتژیک، نوشته وفا غفاریان و غلامرضا کیانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *