لبخند مثبت کننده لس براون

لبخند مثبت کننده لس براون

لبخند مثبت کننده لس براون

لبخند شما چهره مثبتی به شما می بخشید که باعث می شود افراد اطراف شما احساس راحتی کنند.

لس براون

Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you.

countenance: سیما، منظر

تصور کنید اول صبح، برای رفتن به محل کار باید سوار تاکسی یا اتوبوس شوید.
همین سوار می شوید راننده با لحنی مهربان و چهره ای خندان، صبح به خیر می گوید.
نظرتان در مورد چنین صبحی چیست؟
ولی بهتر است صبحی که با یک راننده اخمو و ترشرو شروع می شود را اصلا تصور نکنید.

از آنجایی که ذهن و ضمیر ناخودآگاه، همیشه لبخند را در زمان شادی تجربه کرده است
با دیدن خنده بر چهره افراد، آن ها را آرام و شاد فرض می کند.
این فرض آرام بودن، موجب احساس امنیت فرد و در نتیجه احساس راحتی او می گردد.

ذهن ما برای کسی که می خندد، درونی آرام متصور می شود.
همچنین اگر بدانیم که فردی که خنده بر لب دارد، درون مشکل یا چالشی قرار دارد،
علاوه بر دریافت آرامش و احساس راحتی نسبت به وی،
او را فردی قوی و قابل اتکاء فرض می کنیم.

البته فراموش نمی کنیم که لبخند واقعی و غیرواقعی، به طور شگفت انگیزی متفاوت هستند.
به عبارتی وقتی با یک لبخند غیرواقعی مواجه می شویم،
بدون کمترین توضیحی متوجه غیرواقعی بودن آن خواهیم شد.
هر قدر لبخند واقعی منجر به ایجاد احساس راحتی در اطرافیان فرد می گردد،
لبخند دروغین، باعث دوری سریع افراد از اطراف وی می شود.

نکته بعدی، عامل لبخند واقعی است.
چه چیزی می تواند به منجر به داشتن چهره خندان ما، حتی وقتی درون چالشی هستیم، شود؟
این نگرش مثبت ما به مسائل است که می تواند آرامش ما را حتی در میان بحران حفظ کند.
درسی که از بزرگان تاریخ می توان آموخت:

وقتی از سفیر واقعه عاشورا پرسیدند که آن را چگونه دیدی؟
پاسخ داد: شیرین تر از عسل!

نگرش مثبت، دیدگاهی که به دنبال این است که فایده ای برای دیگران داشته باشد،
نگاهی که در میان روزمرگی ها هر چیزی را فرصت می بیند،
از آنجا که جهان را خوب می خواهد و خوب می بیند،
شاد است و چهره خندانش، نمایان کننده آرامش و اطمینان درونی اوست.

لبخند بزن!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *