پنجمین فرمان، خلق سازمان یادگیرنده – فهرست

پنجمین فرمان، خلق سازمان یادگیرنده

پنجمین فرمان

خلق سازمان یادگیرنده5Farman

نویسنده : پیتر سنگه Senge, Peter M.

مترجمان : حافظ کمال هدایت، محمد روشن

انتشارات : سازمان مدیریت صنعتی

چاپ نهم : 1390 – قیمت : 12000 تومان

تعداد صفحات : 508

 

فهرست مطالب

مقدمه ناشر

پیشگفتار مترجمین

پیشگفتار چاپ سوم

 


 

بخش اول – چگونه اعمال ما واقعیات را می‌سازند و چطور می‌توان آن‌ها را تغییر داد؟


 

فصل اول : چگونه اعمال ما واقعیت را می‌سازند؟

فصل دوم : آیا سازمان شما از نظر یادگیری ناتوان است؟

فصل سوم : در اسارت سیستم و یا اسیر تفکرات خودمان؟

 


 

بخش دوم – پنجمین فرمان : سنگ بنای سازمان‌های فراگیر


 

فصل چهارم : قوانین پنجمین فرمان

فصل پنجم : تغییر نگرش‌ها

فصل ششم : کلیشه‌های طبیعت

فصل هفتم : قانون اهرم‌ها

فصل هشتم : هنر دیدن جنگل از میان درختان

 


 

بخش سوم – ساختن سازمان فراگیر


 

فصل نهم : قابلیت‌های شخصی

فصل دهم : مدل‌های ذهنی

فصل یازدهم : آرمان مشترک

فصل دوازدهم : یادگیری جمعی

 


 

بخش چهارم – مدل‌ها و الگوها


 

فصل سیزدهم : فضای باز

فصل چهاردهم : بومیت

فصل پانزدهم : وقت یک مدیر

فصل شانزدهم : پایان دادن به جنگ بین کار و خانواده

فصل هفدهم : دنیای کوچک : دانش فنی سازمان‌های فراگیر

فصل هجدهم : وظایف جدید رهبر

 


 

بخش پنجم – دستورات


 

فصل نوزدهم : ششمین فرمان

فصل بیستم : بازنویسی دستورات

فصل بیست و یکم : کل بخش‌ناپذیر

 


 

ضمیمه 1 : الگوهای اصلی سیستم‌ها

ضمیمه 2 : حوزه‌های معرفتی فراگیری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *