پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

اگر نمی‌توانید پرواز کنید، بدوید.
اگر نمی‌‌توانید بدوید، راه بروید.
اگر نمی‌توانید راه بروید، چهار دست و پا بروید.
به هر حال هر چه می‌کنید، باید به پیش رفتن ادامه دهید.

مارتین لوتر کینگ جونیور

If you can’t fly, then run.
If you can’t run, then walk.
If you can’t walk, then crawl.
But whatever you do, you have to keep moving forward.

crawl: خزیدن، چهار دست و پا رفتن
whatever: هرچه

همه انسان‌ها توانایی و قابلیت‌هایی دارند و همین طور، ناتوانی و ضعف‌هایی دارند.
یکی از خصوصیات ذهن، سوءاستفاده از ناتوانی‌های انسان است.
ذهن از ضعف‌های آدمی بهانه‌هایی می‌تراشد تا از حرکت بازایستد.
از آنجایی که حرکت کردن هزینه‌های مختلفی مانند انرژی، حوصله، صرفنظر از خوشی و … دارد،
ذهن بر اساس قانون اینرسی (حفظ حالت قبلی) و بر مبنای استراتژی حفظ بقا، از حرکت کردن طفره می‌رود.

حال، چاره کار چیست؟

همه ما می‌دانیم برای رسیدن به موفقیت باید آنچه هستیم را رها کنیم و به آنچه می‌خواهیم برسیم.
برای مبارزه با ذهن تنبل (که در کتاب منِ ثروتمند بارها از آن صحبت می‌شود) چه باید کرد؟
ذهن تنبل چنان انسان را از رفتن و رسیدن به موفقیت‌ها باز می‌دارد
که گویی بزرگترین دشمن موفقیت آدمی، همین ذهن تنبل اوست.
داستان میلیونر و گلف‌باز، نوشته مارک فیشر را به خاطر دارید؟

روش مبارزه و تقابل با ذهن تنبل، اقدام است.

برای هر بهانه‌ای که وجود دارد یا می‌تواند وجود داشته باشد، اقدامی کنید.
همان‌طور که مارتین لوتر کینگ جونیور می‌گوید حتی اگر نمی‌توانید راه بروید، بخزید.
ضعفی که من یا شما داریم، قطعاً بسیار کوچک‌تر از ضعف‌های هلن کلر است.
وقتی به دنیا آمد، به طور مادرزادی نابینا و ناشنوا بود ولی ….

اولین قدم برای پیروزی نهایی و رسیدن به موفقیت، پیروزی بر بهانه‌هاست.
بیایید از امروز چنان رفتار کنیم که به زودی، از من و شما به عنوان نماد مبارزه با بهانه‌ها یاد کنند.
بهانه‌ها را مانند یک سؤال ببینید و برای هر کدام آن‌ها چند پاسخ پیدا کنید.
هرگاه ذهن تنبل آن بهانه را مطرح کرد، یکی از آن جواب‌ها را عملی کنید.
این مبارزه دائمی است. بنابراین پیشرفت دائمی نتیجه آن است.

یک ذهن سلحشور بیافرینید که در تمام نبردها با بهانه‌ها (سربازان و سرداران ذهن تنبل) پیروز شده است.
اسلحه ذهن سلحشورتان همان جواب‌هایی هستند که برای هر بهانه پیدا می‌کنید.
پس پیروزی و موفقیت ذهن سلحشور شما، کاملاً به مدیریت شما بستگی دارد.

یک دفتر بردارید و با هر بهانه ای روبرو شدید یا حتی از کسی شنیدید، آن را یادداشت کنید.
برای هر بهانه جواب عملی و اقدام قابل اجرا پیش‌بینی کنید.
همین‌طور که در مسیر موفقیت پیش می‌روید اگر برای یکی از بهانه‌ها جوابی به ذهن‌تان رسید، آن را نیز اضافه کنید.
در روزهای سختی که بهانه‌ای بزرگ یا چند بهانه به شما یورش می‌آورند، از این دفتر گران‌قدر مانند معجزه استفاده کنید.

بهانه نیاورید، موفقیت و پیشرفت دائمی را در آغوش بکشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *