5 فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

5 فرمان برای تفکر استراتژیک

نویسندگان: دکتر وفا غفاریان، دکتر غلامرضا کیانی

انتشارات: فرا

چاپ سوم: پاییز 1387 – قیمت: 3400 تومان

تعداد صفحات: 200

 

فهرست مطالب

مقدمه ناشر

پیشگفتار

مقدمه

 

بخش اول: مفاهیم پایه

«دل دادن به جوهره‌ی استراتژی قبل از سازمان، تفکر و نگرش انسان را متحول می‌کند و او را در ورای واژه‌ها و ادبیات موضوع، به مفاهیمی عمیق از دنیای کسب‌وکار متوجه می‌سازد.»

 

فصل اول: استراتژی و محیط کسب‌وکار

 1. استراتژی چیست؟
 2. محیط کسب‌وکار
 3. محیط دیروز – محیط امروز
 4. تفکر استراتژیک در شرایط امروز یک ضرورت است

 

فصل دوم: تفکر استراتژیک چیست؟

 1. مهم دیدن چیزی است که دیگران نمی‌بینند
 2. تفکر استراتژیک، گام اول: شناخت
 3. تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی استراتژیک

 

فصل سوم: تفکر استراتژیک چگونه ایجاد می‌شود؟

 1. کشف نیاز نهفته، اساس نوآوری در کسب‌وکار است
 2. بازخور و یادگیری از بازخور
 3. خلق چشم‌انداز
 4. پیاده‌سازی در عمل
 5. الگوهای تفکر استراتژیک

 

بخش دوم: پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

«تفکر استراتژیک یک بصیرت است. این بصیرت کمک می‌کند تا مدیر به زوایای ناشناخته‌ی کسب‌وکار پی برده و با پاسخگویی خلاقانه به آن برای مشتری ارزش و برای سازمان مزیت رقابتی بیافریند.»

 

فصل چهارم: فرمان اول: بیش از «اطلاع گیری» به دنبال «یادگیری» از محیط باشید

 1. بقا و رشد شرکت‌ها در گروی شناخت کسب‌وکار است
 2. استراتژی از سنتز اطلاعات و قواعد شکل می‌گیرد
 3. یادگیری از محیط کلید طلایی مسئله است

 

فصل پنجم: فرمان دوم: بیش از پاسخگویی به نیازهای کشف‌شده، به دنبال کشف نیازهای پاسخگویی نشده باشید

 1. فرصت طلایی، فراسوی اندیشه‌های متعارف است
 2. سرنخ نیازهای پنهان کجاست؟

 

فصل ششم: فرمان سوم: بیش از اهداف میانی، چشم به اهداف نهایی داشته باشید

 1. موفقیت در گروی انتخاب صحیح مسئله است
 2. سلسله‌مراتب هدف‌ها
 3. مشکل یا علائم هشداردهنده
 4. حل مسئله یا تحقق هدف؟

 

فصل هفتم: فرمان چهارم: بیش از قابلیت سازی برای تولید به دنبال قابلیت سازی برای رقابت باشید

 1. در محیط رقابتی، مهم، داشتن مزیت رقابتی است
 2. مزیت رقابتی در مفهوم ساده و در عمل پر چالش است
 3. برای مزیت رقابتی در بازار، باید در سازمان شایستگی کلیدی داشت

 

فصل هشتم: فرمان پنجم: در حرکت به سوی هدف بیش از سرعت، به فکر میان‌بر باشید

 1. برای برتری باید متفاوت بود
 2. داستان اول: لوح فشرده
 3. داستان دوم: ساعت کوارتز
 4. داستان سوم: پست الکترونیک
 5. راه میان‌بر در خلق قواعد جدید است
 6. قاعده شکنی، راهی به سوی تعالی

 

بخش سوم: تفکر استراتژیک و استراتژی اثربخش

«در رویکرد استراتژی اثربخش ماهیت کار تکوین استراتژی است (و نه برنامه‌ریزی استراتژی)، پیشرانه‌ی کار تفکر استراتژیک است (و نه فرایند برنامه‌ریزی) و حاصل کار مزیت‌های رقابتی است.»

 

فصل نهم: پنج فرمان برای تفکر استراتژیک

 1. تفکر استراتژیک: فراخوانی برای همه
 2. تفکر استراتژیک شناخت بهتر نیاز مشتری و پاسخگویی به آن است
 3. رسوخ در رفتار
 4. سجده‌ی قبله‌ی عشاق ز گمراهی نیست، ره همین است جز این راه دگر راهی نیست

 

پیوست: مکاتب 10 گانه استراتژی

 1. مکتب تدبیر: یک فرایند مفهومی
 2. مکتب برنامه‌ریزی: یک فرایند رسمی
 3. مکتب جایگاه‌یابی: یک فرایند تحلیلی
 4. مکتب کارآفرینی: یک فرایند آرمان‌گرایانه
 5. مکتب ادراکی: یک فرایند ذهنی
 6. مکتب یادگیری: یک فرایند خودجوش
 7. مکتب قدرت‌گرایی: یک فرایند چانه‌زنی
 8. مکتب فرهنگی: یک فرایند اجتماعی
 9. مکتب محیط‌گرایی: یک فرایند عکس‌العملی
 10. مکتب تلفیقی: یک فرایند دگردیستی

 

مراجع و منابع

معرفی نویسندگان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *