دوره آموزشی اصول موفقیت – اصل ۸ – تقسیم هدف به قسمت‌های کوچک‌تر