۱۳ آبان ۱۳۹۵
کمک به دیگران برای رسیدن به هدف خودمان

کمک به دیگران برای رسیدن به هدف خودمان

کمک به دیگران برای رسیدن به هدف خودمان اگر به اندازه کافی به دیگران کمک کنید تا به آنچه می […]
۰۸ آبان ۱۳۹۵
پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور اگر نمی‌توانید پرواز کنید، بدوید. اگر نمی‌‌توانید بدوید، راه […]
۰۱ آبان ۱۳۹۵
کمال‌گرایی و نارضایتی لئو تولستوی

کمال‌گرایی و نارضایتی لئو تولستوی

کمال‌گرایی و نارضایتی لئو تولستوی اگر در پی کمال باشید، هرگز راضی نخواهید بود. لئو تولستوی If you look for […]
۲۵ مهر ۱۳۹۵
لبخند مثبت کننده لس براون

لبخند مثبت کننده لس براون

لبخند مثبت کننده لس براون لبخند شما چهره مثبتی به شما می بخشید که باعث می شود افراد اطراف شما […]
۲۲ مهر ۱۳۹۵
درسهای امام حسین علیه السلام برای ماهاتما گاندی

درسهای امام حسین علیه السلام برای ماهاتما گاندی

درسهای امام حسین علیه السلام برای ماهاتما گاندی اگر هندوستان بخواهد یک کشور موفق باشد، باید از خط مشی امام […]
۱۳ مهر ۱۳۹۵
هنر جنگ در عالی ترین روش سان تزو

هنر جنگ در عالی ترین روش سان تزو

  هنر جنگ در عالی ترین روش سان تزو عالی ترین هنر جنگ، به زانو درآوردن دشمن بدون جنگیدن است. […]
۰۷ مهر ۱۳۹۵
راز رسیدن به هدف لویی پاستور

راز رسیدن به هدف لویی پاستور

راز رسیدن به هدف لویی پاستور بگذارید تا رازی که منجر شد تا به هدفم برسم را به شما بگویم. […]
۰۶ مهر ۱۳۹۵
اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید

اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید

  اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید آنچه می گویید، یا آرزو […]
۰۵ مهر ۱۳۹۵
راهکار و چاره جویی هنری فورد

راهکار و چاره جویی هنری فورد

راهکار و چاره جویی هنری فورد به دنبال یافتن اشکال نباشید، راه حل را پیدا کنید. هنری فورد Don’t find […]
۰۴ مهر ۱۳۹۵
بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

  بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو تنها و بزرگترین مشکل در رابطه، توهم این است که ارتباط، صورت گرفته […]
۰۳ مهر ۱۳۹۵
بهترین آبراهام لینکلن

بهترین آبراهام لینکلن

  بهترین آبراهام لینکلن هر چه هستید، بهترین آن باشید. آبراهام لینکلن Whatever you are, be a good one. Whatever: […]
۰۲ مهر ۱۳۹۵
معنی دشمن برای وینستون چرچیل

معنی دشمن برای وینستون چرچیل

  معنی دشمن برای وینستون چرچیل اگر دشمنانی دارید، به این معنی است که گاهی در زندگی تان برای چیزی […]