۱۹ فروردین ۱۳۹۶
تصویر فایل صوتی تعیین هدف

فایل صوتی: تعیین هدف

فایل صوتی: تعیین هدف     لوئیس کارول در داستان آلیس در سرزمین عجایب می‌نویسد: آلیس به یک دوراهی رسید. […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
تصویر فایل صوتی هدف باورکردنی - مدیرها دات کام

فایل صوتی: هدف باید باورکردنی باشد

 فایل صوتی: هدف باید باورکردنی باشد تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا تجربه این قدر باارزش […]
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
تصویر فایل صوتی تکرار هدف تقویت هدف

فایل صوتی: تکرار هدف، تقویت هدف

فایل صوتی: تکرار هدف، تقویت هدف   به نظر شما برای حفظ کردن یک مطلب چه کاری باید کرد؟ تا […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
تصویر فایل صوتی هدف های مختلف جنبه های مختلف زندگی - مدیرها دات کام

فایل صوتی: هدف های مختلف جنبه های مختلف زندگی

فایل صوتی: هدف های مختلف جنبه های مختلف زندگی   آدمی هر چه بزرگتر می‌شود و هر چه اطلاعات بیشتری […]
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
تصویر فایل صوتی هدف بدون برنامه و اقدام ، آرزو و خیال است - مدیرها دات کام

فایل صوتی: هدف بدون برنامه و اقدام، آرزو و خیال است

فایل صوتی: هدف بدون برنامه و اقدام، آرزو و خیال است   هدف شما چیست؟ هدف سال گذشته‌ یا دو […]