تکنیکهای مطالعه

۲۳ تیر ۱۳۹۵
روانشناسی مطالعه

روانشناسی یادگیری

روانشناسی یادگیری به نظر ارنست هلیگارد، روانشناس معاصر آمریکایی، یادگیری تغییر پایداری در رفتار فرد است که بر اثر تجربه در تواناییهای بالقوه او، به وجود می آید. نقش یادگیری […]