کلام بزرگان

۱۳ آبان ۱۳۹۵
کمک به دیگران برای رسیدن به هدف خودمان

کمک به دیگران برای رسیدن به هدف خودمان

کمک به دیگران برای رسیدن به هدف خودمان اگر به اندازه کافی به دیگران کمک کنید تا به آنچه می خواهند برسند، به همه آنچه در زندگی می خواهید، خواهید […]
۰۸ آبان ۱۳۹۵
پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور

پیشرفت دائمی تحت هر شرایطی از نگاه مارتین لوتر کینگ جونیور اگر نمی‌توانید پرواز کنید، بدوید. اگر نمی‌‌توانید بدوید، راه بروید. اگر نمی‌توانید راه بروید، چهار دست و پا بروید. […]
۰۱ آبان ۱۳۹۵
کمال‌گرایی و نارضایتی لئو تولستوی

کمال‌گرایی و نارضایتی لئو تولستوی

کمال‌گرایی و نارضایتی لئو تولستوی اگر در پی کمال باشید، هرگز راضی نخواهید بود. لئو تولستوی If you look for perfection, you’ll never be content. perfection: کمال content (adj.) : […]
۲۵ مهر ۱۳۹۵
لبخند مثبت کننده لس براون

لبخند مثبت کننده لس براون

لبخند مثبت کننده لس براون لبخند شما چهره مثبتی به شما می بخشید که باعث می شود افراد اطراف شما احساس راحتی کنند. لس براون Your smile will give you […]
۲۲ مهر ۱۳۹۵
درسهای امام حسین علیه السلام برای ماهاتما گاندی

درسهای امام حسین علیه السلام برای ماهاتما گاندی

درسهای امام حسین علیه السلام برای ماهاتما گاندی اگر هندوستان بخواهد یک کشور موفق باشد، باید از خط مشی امام حسین (ع) پیروی کند و اگر من ارتشی مانند ۷۲ […]
۱۳ مهر ۱۳۹۵
هنر جنگ در عالی ترین روش سان تزو

هنر جنگ در عالی ترین روش سان تزو

  هنر جنگ در عالی ترین روش سان تزو عالی ترین هنر جنگ، به زانو درآوردن دشمن بدون جنگیدن است. سان تزو The supreme art of war is to subdue […]
۰۷ مهر ۱۳۹۵
راز رسیدن به هدف لویی پاستور

راز رسیدن به هدف لویی پاستور

راز رسیدن به هدف لویی پاستور بگذارید تا رازی که منجر شد تا به هدفم برسم را به شما بگویم. قدرت من فقط و فقط در سرسختی من بود. لویی […]
۰۶ مهر ۱۳۹۵
اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید

اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید

  اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید آنچه می گویید، یا آرزو می کنید، یا امیدوارید یا قصدش را دارید مهم نیست. […]
۰۵ مهر ۱۳۹۵
راهکار و چاره جویی هنری فورد

راهکار و چاره جویی هنری فورد

راهکار و چاره جویی هنری فورد به دنبال یافتن اشکال نباشید، راه حل را پیدا کنید. هنری فورد Don’t find fault, find a remedy. fault: نقص، اشتباه، تقصیر remedy: چاره، […]
۰۴ مهر ۱۳۹۵
بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو

  بزرگترین مشکل ارتباطات جرج برنارد شاو تنها و بزرگترین مشکل در رابطه، توهم این است که ارتباط، صورت گرفته است. جرج برنارد شاو The single biggest problem in communication […]
۰۳ مهر ۱۳۹۵
بهترین آبراهام لینکلن

بهترین آبراهام لینکلن

  بهترین آبراهام لینکلن هر چه هستید، بهترین آن باشید. آبراهام لینکلن Whatever you are, be a good one. Whatever: هر چه، هر آنچه هنگامی که خانواده ای متوجه باردار […]
۰۲ مهر ۱۳۹۵
معنی دشمن برای وینستون چرچیل

معنی دشمن برای وینستون چرچیل

  معنی دشمن برای وینستون چرچیل اگر دشمنانی دارید، به این معنی است که گاهی در زندگی تان برای چیزی ایستادگی کرده اید. وینستون چرچیل You have enemies? Good. That […]