آگاهی

۱۲ آذر ۱۳۹۳
تنها آگاهی کافی نیست

تنها آگاهی کافی نیست

موضع قدیم بازاریاب‌ها این بود که به سرعت از قدرت تبلیغات تلویزیونی دفاع کنند. مشتاق بودند تا داستان‌های موفقیت‌آمیز سال‌های قبل را یادآوری نمایند و به تفصیل و با خرسندی، […]