ادوارد دوبونو

۱۲ آذر ۱۳۹۳
ادراک

ادراک

جدا از موضوعات بسیار فنی، مهمترین بخش تفکر، ادراک است. ادراک، نحوه‌ی نگرش ما به جهان است: برای چه چیزهایی اهمیت قائل هستیم؟ دنیا را چگونه می‌سازیم؟ پرفسور دیوید پرکینز، […]
۱۰ آبان ۱۳۹۳
تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

چندین مدرسه، «تفکر انتقادی» را در برنامه درسی خود گنجانده‌اند. تفکر انتقادی، بخش باارزشی از تفکر است، اما این امر به‌تنهایی کافی نیست و مانند همان چرخ جلو سمت چپ […]