اعتماد به نفس

۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 6

همین حالت برای بسیاری از پرسش‌های کسب‌وکار صادق است. فراگرد فکر کردن شما را به نزدیک‌ترین نقطه میان سیاهی و کبودی هدایت می‌کند. به ندرت پاسخی سیاه یا سفید وجود […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 5

بیش از دو هفته در پردیزه دانشگاه نبودم که با دختر زیبایی آشنا شدم و از او دعوت به شام کردم. این شام شب شنبه چنان دلپذیر بود که ما […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 4

طولی نکشید که مادرم توپ را پیدا کرد و از من پرسید که آن را از کجا آورده‌ام. هنگامی که من اعتراف کردم که آن را دزدیده‌ام، او اصرار ورزید […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 3

بیشتر اوقات روی تپه چمنزار نزدیک به جایگاه پیشخدمت‌ها در انتظار سووینی سرپرست گروه پیشخدمت‌ها می‌نشستیم تا او نام ما را بخواند. سووینی مردی بلندقد، لاغراندام با مویی پیچ‌دار و […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 2

با این همه من هرگز به آن آگاه نبودم یا آن را احساس نمی‌کردم. امروز، به آن عکس‌ها نگاه می‌کنم و به کوچکی اندام خود می‌خندم. به‌راستی خنده‌دار است که […]
۱۱ مهر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 1

این بازی پایانی هاکی در یک فصل نکبت‌بار بود. ما سه بازی نخست را در سال آخر دبیرستان سلیم پیروز شدیم و دبیرستان‌های دن ورس، ریویر و ماربل هد را […]