برنامه‌ریزی استراتژیک

۰۷ آذر ۱۳۹۳
تفکر استراتژیک یا برنامه‌ریزی استراتژیک؟

تفکر استراتژیک یا برنامه‌ریزی استراتژیک؟

آیا عمر رویکردی به نام «برنامه‌ریزی استراتژیک» به سر آمده و نقش آن به «تفکر استراتژیک» سپرده شده است؟ خیر، این‌گونه نیست: تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک در کنار هم می‌توانند […]