برنامه‌های بازاریابی

۱۱ آبان ۱۳۹۳
انواع برنامه‌های بازاریابی

انواع برنامه‌های بازاریابی

برنامه‌های بازاریابی طبقات گوناگونی برای مقاصد متفاوت دارند. دو نوع اصلی برنامه‌ی بازاریابی عبارت‌اند از: برنامه‌ی بازاریابی محصول جدید و سالانه. برنامه‌ی محصول جدید: برنامه محصول جدید برای یک محصول، […]