۰۲ شهریور ۱۳۹۳

سواروفسکی و آفرینش دوباره الماس‌ها

«بیشتر آدم‌ها آرزو دارند الماس داشته باشند، اما الماس به قدری گران است که بعید است الماس واقعی را به […]