بین الملل

۰۱ شهریور ۱۳۹۳
چرا برندی بین‌المللی نیستیم؟

چرا برندی بین‌المللی نیستیم؟

مدیریت تصویر سازمانی مقوله‌ای است مهم كه متأسفانه شرکت‌های ایرانی توجه كافی به آن نداشته‌اند. از این‌رو كمتر شركتی را می‌توان یافت كه در ساخت تصویری مثبت و ارزنده در […]