۱۱ آذر ۱۳۹۳
تردید یا اعتراض؟

تردید یا اعتراض؟

تفاوت بین اعتراض و مردد بودن چیست؟ خریدار مردد است که می‌گوید: «می‌خواهم بیشتر دراین‌باره فکر کنم» یا «لازم است […]