تصمیم‌گیرنده

۰۷ آذر ۱۳۹۳
تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی کیست؟

تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی کیست؟

چطور بفهمم تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی کیست؟ کوتاه‌ترین پاسخ این است: [member]از بالاترین رئیس شروع کنید! در بعضی از شرکت‌ها، صاحب شرکت و در برخی دیگر مدیر اجرایی شرکت. دنبال کسی بگردید […]
۰۴ آذر ۱۳۹۳
عبور از سد نگهبانی!!!

عبور از سد نگهبانی!!!

چطور از سد نگهبان شرکت عبور کنم؟ نگهبان هر شرکت نخستین سدی است که یک فروشنده باید از آن بگذرد تا بتواند وارد شود و دنبال تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بگردد. نکته‌ی […]