تغییر

۰۲ دی ۱۳۹۵
کلیپ انگیزشی: زندگی ات را تغییر بده

کلیپ انگیزشی: زندگی ات را تغییر بده

کلیپ انگیزشی زندگی ات را تغییر بده در کلیپ انگیزشی زندگی ات را تغییر بده آنتونی رابینز و لس براون درباره لزوم تغییر برای رسیدن موفقیت سخن می گویند. در […]
۲۹ مهر ۱۳۹۵
تمرین کن تا بهترین شوی

تمرین کن تا بهترین شوی

تمرین کن تا بهترین شوی کلاس استاد ۳ ساعت بود. غیر از اینکه هر از چند گاهی یکی از دانشجوها تقاضای وقت استراحت می‌کرد، از اوایل ساعت سوم، مثلاً ۴۵ […]