تقویت

۲۸ فروردین ۱۳۹۶
تصویر فایل صوتی تکرار هدف تقویت هدف

فایل صوتی: تکرار هدف، تقویت هدف

فایل صوتی: تکرار هدف، تقویت هدف   به نظر شما برای حفظ کردن یک مطلب چه کاری باید کرد؟ تا به حال به فرایند یادگیری فکر کرده‌اید؟ همه‌ی ما از […]