جک ولش

۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 6

همین حالت برای بسیاری از پرسش‌های کسب‌وکار صادق است. فراگرد فکر کردن شما را به نزدیک‌ترین نقطه میان سیاهی و کبودی هدایت می‌کند. به ندرت پاسخی سیاه یا سفید وجود […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 5

بیش از دو هفته در پردیزه دانشگاه نبودم که با دختر زیبایی آشنا شدم و از او دعوت به شام کردم. این شام شب شنبه چنان دلپذیر بود که ما […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 4

طولی نکشید که مادرم توپ را پیدا کرد و از من پرسید که آن را از کجا آورده‌ام. هنگامی که من اعتراف کردم که آن را دزدیده‌ام، او اصرار ورزید […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 3

بیشتر اوقات روی تپه چمنزار نزدیک به جایگاه پیشخدمت‌ها در انتظار سووینی سرپرست گروه پیشخدمت‌ها می‌نشستیم تا او نام ما را بخواند. سووینی مردی بلندقد، لاغراندام با مویی پیچ‌دار و […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 2

با این همه من هرگز به آن آگاه نبودم یا آن را احساس نمی‌کردم. امروز، به آن عکس‌ها نگاه می‌کنم و به کوچکی اندام خود می‌خندم. به‌راستی خنده‌دار است که […]
۱۱ مهر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 1

این بازی پایانی هاکی در یک فصل نکبت‌بار بود. ما سه بازی نخست را در سال آخر دبیرستان سلیم پیروز شدیم و دبیرستان‌های دن ورس، ریویر و ماربل هد را […]
۰۲ مهر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

پیش گفتار

بخش عمده‌ای از بامداد شنبه پس از روز شکرگزاری سال 2000 را در انتظار «مرد تازه» گذراندم. این عبارت «مرد تازه» عبارت رمزی بود برای جانشین من، ریاست هیئت مدیران […]