۰۲ مهر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

پیش گفتار

بخش عمده‌ای از بامداد شنبه پس از روز شکرگزاری سال 2000 را در انتظار «مرد تازه» گذراندم. این عبارت «مرد […]
۱۱ مهر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 1

این بازی پایانی هاکی در یک فصل نکبت‌بار بود. ما سه بازی نخست را در سال آخر دبیرستان سلیم پیروز […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 2

با این همه من هرگز به آن آگاه نبودم یا آن را احساس نمی‌کردم. امروز، به آن عکس‌ها نگاه می‌کنم […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 3

بیشتر اوقات روی تپه چمنزار نزدیک به جایگاه پیشخدمت‌ها در انتظار سووینی سرپرست گروه پیشخدمت‌ها می‌نشستیم تا او نام ما […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 4

طولی نکشید که مادرم توپ را پیدا کرد و از من پرسید که آن را از کجا آورده‌ام. هنگامی که […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 5

بیش از دو هفته در پردیزه دانشگاه نبودم که با دختر زیبایی آشنا شدم و از او دعوت به شام […]
۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 6

همین حالت برای بسیاری از پرسش‌های کسب‌وکار صادق است. فراگرد فکر کردن شما را به نزدیک‌ترین نقطه میان سیاهی و […]