جک

۰۸ آذر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 2

با این همه من هرگز به آن آگاه نبودم یا آن را احساس نمی‌کردم. امروز، به آن عکس‌ها نگاه می‌کنم و به کوچکی اندام خود می‌خندم. به‌راستی خنده‌دار است که […]
۱۱ مهر ۱۳۹۳
جک: سخنی از درون دل

بنا کردن اعتماد به نفس – 1

این بازی پایانی هاکی در یک فصل نکبت‌بار بود. ما سه بازی نخست را در سال آخر دبیرستان سلیم پیروز شدیم و دبیرستان‌های دن ورس، ریویر و ماربل هد را […]