۱۲ آذر ۱۳۹۳
ادراک

ادراک

جدا از موضوعات بسیار فنی، مهمترین بخش تفکر، ادراک است. ادراک، نحوه‌ی نگرش ما به جهان است: برای چه چیزهایی […]
۱۰ آبان ۱۳۹۳
تفکر انتقادی

تفکر انتقادی

چندین مدرسه، «تفکر انتقادی» را در برنامه درسی خود گنجانده‌اند. تفکر انتقادی، بخش باارزشی از تفکر است، اما این امر […]