۰۲ شهریور ۱۳۹۳

ابرثروتمندها چگونه پولدار می‌شوند؟ تفکرات اشتباه پیرامون ثروت آفرینی

«نه پول را خیلی عزیز بدانید و نه بی‌ارزش. پول خدمتکار خوبی است، ولی رئیس بسیار بدی است» الکساندر دوماس […]