روانشناسی

۰۷ آذر ۱۳۹۳
واژه‌نامه لغات کلیدی روانشناسی مشتری - 2

واژه‌نامه لغات کلیدی روانشناسی مشتری – 2

جرالد زالتمن در کتاب «مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند» واژه‌نامه لغات کلیدی کتابش را مطرح می‌کند که در ادامه قسمت دوم این کلمات آورده شده‌اند: مغز (Brain): اندامی از بدن که […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳
واژه‌نامه لغات کلیدی روانشناسی مشتری - 1

واژه‌نامه لغات کلیدی روانشناسی مشتری – 1

جرالد زالتمن در کتاب «مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند» واژه‌نامه لغات کلیدی کتابش را مطرح می‌کند که در ادامه قسمت اول این کلمات آورده شده‌اند: تفکر (Thinking): استفاده از فرایندهای ذهنی؛ […]
۱۴ آبان ۱۳۹۳
مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

منابع بینش‌های کتاب مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

ایده‌های مطرح‌شده در این کتاب از پژوهش‌های رهبران رشته‌ها و حوزه‌های مختلف اقتباس ‌شده‌اند. اگر چه به نظر می‌رسد اصل و ریشه این مطالب هیچ ارتباطی به هم نداشته باشند، […]