رویارویی

۱۴ آبان ۱۳۹۳
رویارویی

رویارویی

وقتی ریچ به دفترش رسید جمی منتظرش بود. مثل همه‌ی آدم‌هایی که با خلق‌وخوی ریچ ناآشنا بودند از دیدن دفتر ساده و بی‌آلایش ریچ جاخورده بودند. این سادگی قدر و […]