سواروفسکی

۰۲ شهریور ۱۳۹۳

سواروفسکی و آفرینش دوباره الماس‌ها

«بیشتر آدم‌ها آرزو دارند الماس داشته باشند، اما الماس به قدری گران است که بعید است الماس واقعی را به دست آورند.» این جمله‌ای است که بیش از صد سال […]