۰۶ مهر ۱۳۹۵
اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید

اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید

  اقدام و عمل، تنها چیزی که از نظر برایان تریسی به حساب می آید آنچه می گویید، یا آرزو […]