مثبت اندیشی

۰۱ مهر ۱۳۹۵
سخنان شما به واقعیت زندگی تبدیل می شوند

سخنان شما به واقعیت زندگی تبدیل می شوند

سخنان شما به واقعیت زندگی تبدیل می شوند بسیاری از شما همان طور که من هم هستم، در زندگی خود در جایگاهی قرار دارید که نتیجه باورهای شماست. این جایگاه، […]
۱۷ آبان ۱۳۹۳
ایجاد نگرش مثبت و مراقبت از آن

ایجاد نگرش مثبت و مراقبت از آن

چگونه می‌توانم نگرش مثبت داشته باشم و مراقب باشم چیزی باعث تغییر آن نشود؟ بیشتر آدم‌های خیال می‌کنند که نگرششان نسبت به مسائل مثبت است ولی این‌طور نیست و حتی […]