مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

۰۷ آذر ۱۳۹۳
واژه‌نامه لغات کلیدی روانشناسی مشتری - 2

واژه‌نامه لغات کلیدی روانشناسی مشتری – 2

جرالد زالتمن در کتاب «مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند» واژه‌نامه لغات کلیدی کتابش را مطرح می‌کند که در ادامه قسمت دوم این کلمات آورده شده‌اند: مغز (Brain): اندامی از بدن که […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳
واژه‌نامه لغات کلیدی روانشناسی مشتری - 1

واژه‌نامه لغات کلیدی روانشناسی مشتری – 1

جرالد زالتمن در کتاب «مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند» واژه‌نامه لغات کلیدی کتابش را مطرح می‌کند که در ادامه قسمت اول این کلمات آورده شده‌اند: تفکر (Thinking): استفاده از فرایندهای ذهنی؛ […]
۱۴ آبان ۱۳۹۳
مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

منابع بینش‌های کتاب مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

ایده‌های مطرح‌شده در این کتاب از پژوهش‌های رهبران رشته‌ها و حوزه‌های مختلف اقتباس ‌شده‌اند. اگر چه به نظر می‌رسد اصل و ریشه این مطالب هیچ ارتباطی به هم نداشته باشند، […]
۲۴ مهر ۱۳۹۳
مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

ارتباطات بین اجتماعات

با رشد و گسترش رشته‌های تحصیلی، آن‌ها تخصصی‌تر شده و به چند قسمت تقسیم می‌شوند و دو چالش را بر سر راه بازاریابی قرار می‌دهند. اولین چالش پذیرفتن این مطلب […]
۰۸ مهر ۱۳۹۳
مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

چالش تغییر کردن

اگر چنین است پس چرا این پارادایم را تغییر نمی‌دهیم؟ چون تغییر دادن پارادایم‌های مستحکم و قدرتمند فعلی، نیازمند جسارت و صبر فراوان است. همچنان که در طول تاریخ شاهد […]
۰۲ مهر ۱۳۹۳
مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

پیش گفتار کتاب مشتری‌ها چگونه فکر می‌کنند

نه هنر و نه علم را در نشان دادن جهان‌های مرئی و نامرئی سکونی نیست. بازاریابی نیز به عنوان پدیده‌ای که هم هنر است و هم علم، نمی‌تواند ساکن باقی […]