ناامیدی

۰۱ مهر ۱۳۹۵
معیارهای اندازه گیری موفقیت رابرت کیوساکی

معیارهای اندازه گیری موفقیت رابرت کیوساکی

معیارهای اندازه گیری موفقیت رابرت کیوساکی اندازه موفقیت شما با سه چیز سنجیده می شود: نیروی خواسته شما، اندازه آرزوی شما و چگونگی مدیریت ناامیدی در طول مسیر. رابرت کیوساکی […]