نام تجاری

۱۴ آبان ۱۳۹۳
فقط یو ...!

فقط یو …!

روسر ریوز سال‌ها در آژانس تد بیت مشغول به کار بود و در سال 1961 کتابی به نام «واقعیت در تبلیغات» نوشت. وی در آن کتاب، فعالان عرصه‌ی تبلیغات را […]