۰۷ آذر ۱۳۹۳
بدقولی یا برهم زدن قرار ملاقات

بدقولی یا برهم زدن قرار ملاقات

اگر خریدار احتمالی سر قرار ملاقات حاضر نشد، چه کنم؟ چند بار برای شما این اتفاق افتاده است که از […]