۰۳ آبان ۱۳۹۳

فیلم‌نامه‌ای متفاوت از اسکورسیزی به نام هوگو

در مطلب قبلی از تجربیات و فرمول‌های اسکورسیزی برای رسیدن به موفقیت درس گرفتیم و حالا به یکی از فیلم‌های […]