ویلیام کوهن

۲۶ آبان ۱۳۹۳
تدوین یک برنامه بازاریابی

گام اول تدوین یک برنامه‌ی بازاریابی

برای تدوین یک برنامه‌ی بازاریابی خوب به اطلاعات گسترده‌ای نیازمندیم که از منابع بسیاری جمع‌آوری‌ شده باشند. از این برنامه بازاریابی برای تدوین استراتژی و تاکتیک‌های بازاریابی به‌ منظور دسترسی […]
۱۱ آبان ۱۳۹۳
انواع برنامه‌های بازاریابی

انواع برنامه‌های بازاریابی

برنامه‌های بازاریابی طبقات گوناگونی برای مقاصد متفاوت دارند. دو نوع اصلی برنامه‌ی بازاریابی عبارت‌اند از: برنامه‌ی بازاریابی محصول جدید و سالانه. برنامه‌ی محصول جدید: برنامه محصول جدید برای یک محصول، […]
۱۶ مهر ۱۳۹۳
برنامه بازاریابی چه کاری انجام می‌دهد؟

برنامه بازاریابی چه کاری برای شما انجام می‌دهد؟

یک برنامه‌ی بازاریابی که به گونه‌ای مناسب تدوین شده باشد، می‌تواند از حجم به نسبت اندکی از تلاش‌های متمرکز بازده چشمگیری حاصل کند. یک برنامه بازاریابی: به عنوان نقشه‌ی راه […]