پرویز درگی

۱۷ آبان ۱۳۹۳
مهم‌ترین هدف‌های بازاریابی

مهم‌ترین هدف‌های بازاریابی

تمام سازمان‌های دنیا از جمله شرکت‌های خدماتی با سه هدف بقا، رشد و سود به وجود آمده‌اند و برای آنکه بتوانند به هدف‌هایشان دست یابند باید نظام یا تفکر بازاریابی […]
۱۷ مهر ۱۳۹۳
مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات با نگرش بازار ایران

تعریف بازاریابی با سه کلمه

بازاریابی با سه کلمه‌ی «شناسایی»، «شناساندن» و «رضایت» تعریف می‌شود، آن‌ها را جدید بگیرید. شناسایی: شناسایی یعنی بازاریاب یا فروشنده باید نسبت به مجموعه‌ای از عوامل اطلاعات داشته باشد که […]