پنج وسوسه مدیران عامل

۰۸ آبان ۱۳۹۳
پنج وسوسه مدیران عامل

تماس

اندرو اول جُنب نخورد. همین‌طور به صندلی پهلویی زل زده بود، انگار کسی آنجا نشسته که قرار است بگوید برود یا نرود. بعد، بدون دودلی برخاست و دنبال مرد به […]
۲۲ مهر ۱۳۹۳
پنج وسوسه مدیران عامل

چارلی

تن خسته خود را روی اولین صندلی نزدیک به در ولو کرد و از پا درآمد. قصد داشت این ۳۰ دقیقه ای را که در قطار است کار کند. اما […]
۱۰ مهر ۱۳۹۳
پنج وسوسه مدیران عامل

بارت

همان‌طور که از بالا به پل خلیج خیره شده بود متوجه شد مسیر سمت شرق، به طرف اوکلند خلوت است و هیچ خودرویی از آن نمی‌گذرد. غیرعادی بود. اندرو همیشه […]
۰۴ مهر ۱۳۹۳
پنج وسوسه مدیران عامل

اندرو

در ۵ سال گذشته اندرو اوبراین کسی نبوده که بعد از همه از دفتر ترینیتی سیستمز خارج شود. او پس از تصدی مقام مدیریت عامل هیچ‌وقت تا نیمه‌شب در شرکت […]
۳۰ شهریور ۱۳۹۳
پنج وسوسه مدیران عامل

پیشگفتار

مدیر ارشد سازمان بودن گرچه از مشکل‌ترین چالش‌هایی است که انسان با آن روبرو می‌شود، اما پیچیده‌ترین نیست.| ممکن است بعضی از مدیران عامل، به خصوص مدیرانی که از بام […]