۰۳ مهر ۱۳۹۳
بابای پولدار بابای بی‌پول

این یک نیاز است

آیا مدرسه‌های ما کودکانمان را برای ورود به دنیای واقعی آماده می‌کنند؟ پدر و مادر من دائماً می‌گفتند «خوب درس […]