پیشنهاد ردنشدنی

۱۲ آبان ۱۳۹۳
پیشنهاد رد نشدنی

پنجره جادویی

اگر یک پنجره‌ی جادویی داشتید چه اتفاقی می‌افتاد؟ فرض کنید هر وقت از این پنجره به بیرون نگاه کردید، هر چیزی که غلط است ناپدید می‌شود و فقط چیزهای درست […]
۱۱ آبان ۱۳۹۳
چهار سؤال اساسی پیشنهاد ردنشدنی

چهار سؤال اساسی پیشنهاد ردنشدنی

در طی فرایند فروش، یک مکالمه درونی غیرکلامی اتفاق می‌افتد. هر چقدر هم حس اعتماد و اطمینان را به جهان اطراف خودمان ساطع کنیم، باز هم ترس، بدگمانی و حس […]
۰۹ مهر ۱۳۹۳
پیشنهاد رد نشدنی

سه ثانیه فرصت تا پیشنهاد ردنشدنی

تیک. تیک. تیک. در هر روز ۸۶۴۰۰ ثانیه وجود دارد. شما دقیقاً سه ثانیه از کل این مدت را در اختیار دارید بتوانید ذهن مشتری احتمالی خود را جلب کنید. […]
۰۶ مهر ۱۳۹۳
پیشنهاد رد نشدنی

پیشگفتار کتاب پیشنهاد ردنشدنی

می‌توان مجموعه‌ای از اسناد و مدارک محکم و قانع‌کننده جمع‌آوری کرد که نشان دهد بازاریابی در حال ویران کردن این سیاره است. با گذر زمان، بازاریاب‌ها به این نکته پی […]