۰۲ شهریور ۱۳۹۳

6 گروه از افرادی که هرگز موفق نمی‌شوند

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که نمی‌توانند بخش عمده‌ی انرژی‌شان را در محیط کسب‌وکار، صرف کارشان ‌کنند. […]