گروه

۰۲ شهریور ۱۳۹۳

6 گروه از افرادی که هرگز موفق نمی‌شوند

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که نمی‌توانند بخش عمده‌ی انرژی‌شان را در محیط کسب‌وکار، صرف کارشان ‌کنند. برخورد با دیگران،‌ شنیدن حرف‌های منفی اطرافیان، بحث‌های بی‌فایده، مواجهه […]