گلف باز و میلیونر

۰۵ مهر ۱۳۹۳
گلف باز و میلیونر

گلف باز و میلیونر – 5 – گلف باز برخی رموز بازی گلف را کشف می‌کند

میلیونر اولین ضربه را به رابرت تعارف کرد، اما مرد جوان اصرار داشت این افتخار مال میزبانش باشد. از نزدیک و بسیار جدی تماشا می‌کرد تا ببیند آیا پیرمرد واقعاً […]
۱۸ شهریور ۱۳۹۳
گلف باز و میلیونر

گلف باز و میلیونر – 3 – گلف باز می‌فهمد که چرا شکست خورده

درست بعد از صبحانه، میلیونر رابرت را همراهی کرد و پس از عبور از یک ایوان، وارد ملک وسیع او شدند. از طرز لباس پوشیدنش – شلوارک زرد همرنگ با […]
۱۵ شهریور ۱۳۹۳
گلف باز و میلیونر

گلف باز و میلیونر – 1 – مرگ آرزوها

مردی بود که خود را باور نداشت. بارها از خودش پرسیده بود: چرا این‌طور هستم؟ اما هرگز قادر نبود جواب این سؤال را بدهد. سرانجام به این نتیجه رسیده بود: […]