شناسایی

۱۴ آذر ۱۳۹۳
Customer_identification

شناسایی مشتری!

چطور خریدار را بشناسیم؟ بهترین علامت چیست؟ وقتی در حال معرفی محصولتان هستید، خریدار با علامت‌هایی تمایل خود را نشان می‌دهد. فروشنده حرفه‌ای باید قدرت تشخیص این علامت‌ها را داشته […]